Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Informatie over giften, periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen

Regelmatig wordt het MaculaFonds gevraagd op welke andere manieren dan als donateur men het MaculaFonds financieel kan steunen. Wij hebben daarover informatie opgevraagd.

Informatie over het schenkingsrecht en het successierecht
Met ingang van het jaar 2006 zijn alle instellingen voor erkende goede doelen vrij van het betalen van schenkings- en successierecht, mits de ontvanger geen verplichtingen vanwege de verkrijging ten opzichte van de gever verschuldigd wordt (schenking of legaat ‘vrij van last’). Onder deze voorwaarde is voor het MaculaFonds het huidige tarief dus 0%. Het MaculaFonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw schenking aftrekbaar is van de belastingen.

Haal het maximale uit uw giften

Overeenkomst Periodieke Gift

Voor periodieke giften die u ten minste vijf jaar doet aan een door de fiscus erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geldt geen drempel een geen maximum. Deze giften kunt u dus helemaal aftrekken in uw aangifte.

Sinds januari 2014 hoeft een periodieke gift niet meer via de notaris te verlopen en is een onderhandse akte voldoende.
Periodieke giften kunt u aftrekken van de belastingen zonder dat daar een drempel voor staat zoals bij jaarlijkse giften (een percentage van uw belastbaar inkomen). U verplicht zich wel om minimaal vijf jaar geld te geven voor het in de overeenkomst opgenomen bedrag.

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel, dan kunt u het formulier links op deze pagina downloaden of via www.belastingdienst.nl.
– voorbeeldbrief Periodieke gift in geld. U kunt dit formulier gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Betalingsvolmacht periodieke gift

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u eveneens het formulier “Betalingsvolmacht periodieke gift” in het derde vak in de linker kolom op deze pagina downloaden of via www.belastingdienst.nl

De administratieve afhandeling van donaties aan het MaculaFonds wordt gedaan door samenwerkingspartner Oogfonds. Stuur het formulier daarom per mail naar:

mdo@oogfonds.nl

of per post aan:

Oogfonds inzake MaculaFonds
Antwoorndummer 900
3500 VB Utrecht

Het exemplaar voor de schenker komt dan ingevuld en ondertekend aan u retour. U hoeft de formulieren niet naar de belastingdienst te sturen maar wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).In de voorbeeldformulieren moet dit individuele RSIN van het MaculaFonds ingevuld worden: 806887758.

Voor meer informatie of toezending van één of beide formulieren kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van het MaculaFonds. De voorbeeldbrieven worden u dan toegestuurd: Telefoon: 030-2966999 en E-mail: info@maculafonds.nl

Behalve als vaste donateur en d.m.v. een periodieke gift kunt u het MaculaFonds nog op de volgende manieren financieel steunen:

Incidentele schenkingen

Incidentele schenkingen zijn fiscaal voor u aftrekbaar voor zover zij geschonken worden aan door de fiscus erkende instellingen die het algemeen nut beogen. Dit zijn in het algemeen levensbeschouwelijke, liefdadigheids-, culturele of politieke instellingen. Het MaculaFonds is een dergelijke instelling. Het totaal van het door u in één jaar geschonken bedrag is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar in box 1 voor het deel dat ligt tussen 1% en 11% van uw drempelinkomen (met een minimum van 60 euro). Desgevraagd moet u bewijsstukken (bijvoorbeeld giro- en/of bankafschriften) kunnen overleggen. Zowel de jaarlijkse betalingen van onze vaste donateurs als de éénmalige schenkingen vallen binnen deze categorie van incidentele schenkingen.