Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes enthousiaste personen, die hun sporen hebben verdiend in één of meer van de voor het MaculaFonds relevante invalshoeken. Voor overleg en afstemming met de MaculaVereniging is een zetel binnen het bestuur voor een bestuurslid van de MaculaVereniging. Op deze manier is het contact tussen de beide besturen gewaarborgd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Prof. dr. F.G. Zitman, voorzitter
 • Dhr. M.A.M. Verdult penningmeester
 • Mw. M.J. Allin, bestuurslid, contact derden
 • Mw. Dr. Y. de Jong-Hesse, bestuurslid, oogarts
 • Dhr. F.C. Stoop, bestuurslid q.q. MaculaVereniging

Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van het MaculaFonds, zoals:

 • het werven van financiële middelen voor onderzoeks- en voorlichtingsprojecten
 • het stimuleren en financieren van onderzoeks- en voorlichtingsprojecten
 • het vaststellen van het beleid om de doelstelling van het fonds te realiseren
 • het onderhouden van contacten met relevante personen, organisaties en bedrijven op het gebied van MD
 • organisatie en controle
 • het initiëren van de groei van het fonds.

Voor het toekennen van financiële steun voor onderzoeks- en voorlichtingsprojecten maakt het bestuur gebruik van de georganiseerde deskundigheid van Uitzicht, een samenwerkingsverband van negen Nederlandse fondsen, waaronder het MaculaFonds, voor mensen met een visuele beperking die (o.a.) wetenschappelijk onderzoek financieren gericht op ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen.

Daarnaast heeft het MaculaFonds een Wetenschappelijke Advies Raad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt.

De Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het MaculaFonds bestaat uit deskundigen op het gebied van maculadegeneratie en andere relevante expertise. De WAR adviseert inhoudelijk over de relevantie van het toekennen van financiële steun aan aanvragers.

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat momenteel uit:

 • Prof. dr. E. van Kuijk, hoogleraar Oogheelkunde, Professor & Chairman University of Minnesota, Department of Ophtalmology/ MMC 493, Minneapolis, USA
 • Prof. dr. P.J. Ringens, hoogleraar Oogziekenhuis Maastricht MUMC
 • Prof. dr. ir. P.F.F. Wijn, hoogleraar afd. Klinische Fysica, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven.
Landelijk Bureau

De samenwerking tussen het MaculaFonds en de MaculaVereniging uit zich ook door het hebben van één landelijk bureau voor de dagelijkse ondersteuning. Dit bureau is gehuisvest in Utrecht en onderhoudt de contacten met de buitenwereld. Op het landelijk bureau zijn drie medewerkers werkzaam. Zij houden de donateurs- en ledenadministratie bij en doen diverse andere secretariële werkzaamheden.