Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Welkom op de website van het MaculaFonds
Maculafonds gaat verder op Oogfonds.nl

Per 1 januari 2019 zijn het Maculafonds en het Oogfonds samengegaan. Door deze samenwerking ontstaat er een grote groep donateurs die we vanuit één organisatie benaderen. Veelbelovend wetenschappelijk onderzoek blijft momenteel liggen door geldgebrek. Daarin is nog veel mogelijk. Door de fusie kunnen we efficiënter fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Informatie over het Maculafonds zoals de jaarverslagen zijn hier te vinden:

www.oogfonds.nl/maculadegeneratie

Wat is MaculaDegeneratie (MD)?

MD is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte sterk afneemt. Met gezichtsscherpte wordt bedoeld het vermogen om details te zien. Details neem je waar met het centrale deel van het netvlies, de macula of gele vlek. Bij MD is er sprake van wildgroei van bloedvaatjes die vaak lekken en/of ophoping van afvalstoffen in de macula. Op termijn ontstaan problemen en beperkingen in het dagelijks leven zoals moeite met lezen, het herkennen van gezichten en autorijden.

Wat is en doet het MaculaFonds?

De maatschappelijke bekendheid van de oogaandoening MaculaDegeneratie (MD) is helaas nog zeer beperkt, ondanks dat in Nederland naar betrouwbare schatting meer dan 300.000 mensen een visuele beperking hebben aan beide ogen, waarvan 223.000 slechtziend. Van deze groep hebben ongeveer 68.000 mensen leeftijdgebonden MaculaDegeneratie (LMD). Gezien de toekomstige samenstelling van de bevolkingspopulatie zal dit aantal in de komende jaren fors toenemen. De wetenschap kent nog vele vragen over MD, waarop zij helaas het antwoord schuldig moet blijven. Er is dus grote behoefte aan veel meer wetenschappelijk onderzoek en voorlichting dan nu gerealiseerd kan worden.

Het MaculaFonds is een stichting (officiële naam Stichting MaculaFonds, verder te noemen het MaculaFonds) ter verkrijging van financiële middelen voor het stimuleren en financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van maculadegeneratie en de verspreiding van de resultaten van de onderzoeken. De stichting is notarieel gevestigd te Amsterdam en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 33.29.93.31).

Met de verworven middelen worden binnen het kader van de doelstelling vallende activiteiten uitgevoerd, zoals:

  • het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek;
  • het wekken van belangstelling en betrokkenheid voor de bestrijding van MaculaDegeneratie en de gevolgen hiervan voor de betrokkenen en hun omgeving, door middel van voorlichting en publiciteit.

Met de MaculaVereniging Nederland bestaat een hechte samenwerking.

Intensieve samenwerking MaculaFonds en Oogfonds

Voor de samenstelling van het bestuur zie Organisatie.